Huis- en gedragsregels Sportcafe Radix  

Voor iedereen moet het bij SPORTCAFE RADIX gezellig, leefbaar en veilig blijven.
Daarom gelden in de horeca huis en gedragsregels.

Toegangscontrole: Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd . Beslissingen van de eigenaar of portier zijn bindend.

Kleding :wij zijn zeer gemakkelijk als het om kleding gaat.Jassen aan de kapstok en niet op de stoel.

Camera's : Er zullen video camera's hangen,waarmee opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie :U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. 

Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen :U mag geen softdrugs, harddrugs of hallucinogenen gebruiken. U mag ze zelfs niet op zak hebben. Horeca medewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering.

Wapens :U mag geen wapens op zak hebben, laat staan ze gebruiken. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Horeca medewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Wordt u gesnapt dan waarschuwen wij de politie.

Agressie :Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag :Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, binnen of buiten, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering en twee maanden ontzegging van toegang.

Consumpties :Een consumptie is verplicht. Glazen, flessen, blikjes e.d. mogen niet mee naar buiten in openbaar gebied genomen worden en zijn ook niet toegestaan op de eventuele dansvloer. Aan bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.

Toiletgebruik :Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel toiletgebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

Handel in goederen :Het is verboden goederen te verhandelen in of rond het horeca bedrijf.

Samenscholing :Wij houden ons het recht voor bij vermoedens van samenscholing de samenscholers onmiddellijk de toegang tot ons bedrijf te ontzeggen.

Horeca eigendommen :U mag eigendommen van de horeca onderneming niet mee naar buiten nemen. Dat geldt ook voor flessen en lege blikjes. Wie beschadiging veroorzaakt, draait op voor de reparatie of vernieuwing.

Eigendommen van bezoekers :Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor niet de horeca ondernemer aansprakelijk stellen.

Verloren of gevonden voorwerpen :Als u in een horeca gelegenheid een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker behoort, dan dient u dat bij de ondernemer in te leveren. Gevonden voorwerpen worden twee maanden bewaard. Wie een gevonden voorwerp ophaalt moet zich kunnen legitimeren.

Klachten
Hebt u klachten, van welke aard dan ook, meldt ze onmiddellijk aan een medewerker van het horeca bedrijf. Klagen na afloop heeft geen zin.

Verbandtrommel
Bij de directie is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden geboden.

Overtreding van de huis- en gedragsregels
Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door de horeca ondernemer meteen worden verwijderd. Bij constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.

WAT MAG WEL : Als je lol hebt gaat er wel eens iets fout. Moeilijk zijn we niet maar personen die zich niet aan bovenstaande huisregels houden worden per direct zonder discussie verwijderd.

Voor iedereen die vragen heeft over de gedragsregels bij sportcafe radix vraag het aan Jan of Gineke.